ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αδειμάστου 3, 26333, Πάτρα

Τ: 2610 332151, F: 2610 325513
Κ: 6980 889988

www.inoxtec.gr / info@inoxtec.gr